La present declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://www.calganxo.com.

Els criteris adoptats per aconseguir una major accessibilitat de la Web de Cal Ganxo es basen en les directrius WCAG/WAI fixades pel World Wide Web Consortium (W3C), que és l’organització de caràcter supranacional que s’encarrega de la supervisió de les tecnologies i l’adopció dels estàndards d’Internet. En aquest sentit el desenvolupament de la Web s’ha basat en el compliment de les Pautes d’accessibilitat per al contingut al web de la WCAG 2.1 del W3C-WAI en el seu nivell d’exigència AA.

Algunes de les funcionalitats implementades al lloc web Cal Ganxo, per a permetre una millor accessibilitat en els seus continguts són les següents:

  • Les característiques visuals del portal (tipus de lletra, color de font i fons, etc.) es defineixen mitjançant el full d’estils perquè lusuari pugui ajustar el text a les seves preferències.
  • Les mides de les fonts s’han definit amb unitats relatives perquè pugui ampliar o disminuir la mida de la font des de les opcions del navegador.
  • Les pàgines tenen una estructura clara tant per a lusuari que pot veure tot el contingut, com per al que llegeix la informació amb un lector de pantalla, usuaris que desactiven el full d’estils, etc. Sota aquest objectiu, s’han definit mitjançant el codi HTML les capçaleres de secció, les llistes i tots els elements que ajuden a la comprensió general del lloc web.
  • El codi HTML i CSS emprat s’ajusta a les gramàtiques formals per garantir la visualització correcta dels continguts en diferents navegadors.

Aquesta declaració va ser preparada el 19/01/2024. El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una auditoria d’accessibilitat duta a terme per l’empresa Vilaniu Comunicació el 22/01/2024. Última revisió de la declaració: 25/01/2024. El resultat de l’auditoria ha estat plenament conforme segons els requisits de les WCAG 2.1 al nivell AA, cosa que reflecteix el compliment del nivell d’accessibilitat exigit per la legislació vigent. Poden aportar suggeriments o peticions sobre l’accessibilitat web al formulari de contacte: restaurant@calganxo.com.

Accept cookies

Cookies are important because they influence the browsing experience, help protect privacy and allow to made web requests. We use our own and third-party cookies to improve the user experience, analyze website traffic and customize content. If you consent to their installation click "Accept", if you want to reject all optional cookies click "Reject" or configure your preferences by clicking "Configure". More information in our cookies policy.

Select cookies you want to accept